Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwierciedlonej w mikrohistorii

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 43, Numer 4 (2017) s. 85-105
Mariusz Wołos, Ewa Klimczyk

 

do góry