AKta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego : edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 43, Numer 4 (2017) s. 135-147
Waldemar Bukowski, Jan Wroniszewski, Maciej Zdanek

 

do góry