Konferencja naukowa "Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku", Toruń, 19-21 X 2017

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 43, Numer 4 (2017) s. 173-176
Mikołaj Tomaszewski

 

do góry