IV Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", Rzeszów - Jarosław, 3-5 X 2018

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 48, Numer 1 (2019) s. 159-165
Mariusz Balcerek

 

do góry