Inskrypcja Apellasa jako źródło poznania charakteru opieki nad pacjentem w asklepiejonie epidauryjskim w II w. n.e.

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 52, Numer 1 (2020) s. 3-29
Aneta Liwerska

 

do góry