Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 52, Numer 1 (2020) s. 31-45
Agnieszka Bartoszewicz

 

do góry