Badanie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w branżowej szkole I stopnia : (badania pilotażowe)

Problemy Profesjologii, Numer 1 (2019) s. 99-113
Mirosław Bobek

 

do góry