Slawistyka lubelska - głos w dyskusji w związku z artykułem prof. Michała Łesiowa "Rozwój językoznawstwa slawistycznego w Lublinie"

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 7 (1997-1998) s. 191-194
Feliks Czyżewski

 

do góry