W poszukiwaniu odwróconego czasu awangardy : próba odczytania fenomenu Debory Vogel w kontekście kryzysu nowoczesnego doświadczenia

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 36 (2020) s. 41-55
Iwona Lorenc

 

do góry