"Pomiędzy izmami" - JanBrzękowski jako krytyk i teoretyk nowej sztuki

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 36 (2020) s. 57-72
Agnieszka Rejniak-Majewska

 

do góry