Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego : między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną : (Wprowadzenie)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 36 (2020) s. 7-12
Agnieszka Rejniak-Majewska, Paweł Polit

 

do góry