Компаративный анализ русских и английских сленговых антрополексем

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 37-53
Gintautas Kundrotas, Lina Vizgirdė

 

do góry