Multi-ethnic jokes in the Russian language

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 67-81
Guillem Castañar Rubio

 

do góry