Русско-курдская межъязыковая омонимия

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 83-91
Ishak Akay

 

do góry