Sephardin and their language : «Judeo-Spanish» or «Ladino»

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 93-108
Jakub de Chyży

 

do góry