A film adaptation of Stephen King's novella "Rita Hayworth and Shawshank Redemption" (1982) as an example of a multimodal translation pattern

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 173-181
Wiktor Szochner

 

do góry