Korpusy równoegłe a język i społeczeństwo, czyli o znaczeniu, praktycznym zastosowaniu i perspektywach rozwoju lingwistyki korpusowej : (na przykładzie korpusów równoloegłych polsko-ukraińskiego i polsko-rosyjskiego)

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 203-212
Roman Tymoshuk

 

do góry