Narzędzia do analizy mowy - pregląd dostępnych programów i bibliotek

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 215-225
Karolina Pieniowska

 

do góry