"Nowe feminatywa w języku bułgarskim", Vanina Surmova, Sofia 2018 : [recenzja]

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 13 (2019) s. 243-251
Joanna Satoła-Staśkowiak , Vanina Surmova (aut. dzieła rec.)

 

do góry