Figurative meanings of lexemes of the thematic group "divine" in the creation of emotive evaluation in the Russian and Spanish languages : (pragmalinguistic approach)

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 14 (2020) s. 15-28
Andrei Zaynuldinov Tiarenkov

 

do góry