Текст современного гимна Украины как историко-культурологический лингвистический код

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 14 (2020) s. 61-71
Alexandr Savchenko, Mikhail Khmelevskiy

 

do góry