Thematic category of meal, cuisine, and hospitality in the Hungarian proverbial lore

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 14 (2020) s. 129-140
Irina Zimonyi-Kalinyina

 

do góry