Concept of time in language and text : (conceptual time markers)

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 14 (2020) s. 143-149
Natalia Gruschina

 

do góry