Конструирование пространственных образов : от когнитивной лингвистики к когнитивной поэтике : (на материале романа Милорада Павича «Drugo telo»)

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 14 (2020) s. 151-159
Tatiana Bobrikova

 

do góry