Zabytki rękopiśmienne z Pyzdr z drugiej połowy XVI wieku : uwarunkowania historyczne : właściwości językowe w kontekście tendencji rozwojowych i unifikayjnych języka narodowego

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 14 (2020) s. 163-191
Józef Chojnacki

 

do góry