Selected Attractiveness Factors of Academic Conferences as a Product on the International Tourism Market = Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym

Turyzm/Tourism, Tom 30, Numer 1 (2020) s. 13-20
Krzysztof Cieślikowski, Andrius Brusokas

 

do góry