Spis referatów wygłoszonych na posiedzeniach naukowych w II półroczu 1972 roku.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 204

 

do góry