Libusza i Krużlowa. Ze studiów nad genezą form malowanych dekoracji stropowych

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 115-145
Barbara Wolff-Łozińska

 

do góry