Historyczno-biblijne podłoże prośby "i nie wódź nas na pokuszenie" w modlitwie "Ojcze nasz" = The Historical and Biblical Background of the Request "and lead us not into temptation" in "Our Father"

Nurt SVD, Tom 56, Numer 1 (151) (2022) s. 109-127
Kazimierz Pierzchała

 

do góry