Parrésia v kontexte Synody o synodalite

Studia Ełckie, Tom 24, Numer 2 (2022) s. 163-170
Michal Hospodar

 

do góry