Pokazy dzieł sztuki z inicjatywy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 314-315
Dariusz Nowacki

 

do góry