Zygmunta Waliszewskiego widnokrąg paryski

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 225-248
Hanna Bartnicka-Górska

 

do góry