Niepewność w transakcjach zawieranych na rynku instytucjonalnym

International Journal of Management and Economics, Tom 20 (2006) s. 62-73
Lidia Danik

 

do góry