Proces kształtowania się i rozwoju tożsamości etnicznej mieszkańców Wierszyny : (Syberia środkowa)

Etnografia Polska, Tom 44, Numer 1-2 (2000) s. 99-114
Agata Wiśniewska

 

do góry