"Geoffrey of Monmouth and early Polish historiography: a supplement", Margaret Schlauch, "Speculum" 44 (1969), nr. 2 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 16 (1971) s. 264-265
Jerzy Strzelczyk , Margaret Schlauch (aut. dzieła rec.)

 

do góry