Satyra na dyrekcję budowli Jego Król. Mości Stanisława Augusta

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 138-149
Maria Mrozińska

 

do góry