Marszałkowie Wołyńskiej ziemi przed Unią Lubelską i miana ich spadkobiercy Marszałkowie szlachty Wołyńskiej w porozbiorowej dobie

Kwartalnik Historyczny, Tom 29, Numer 1-4 (1915)
Zygmunt Luba Radzimiński

 

do góry