Z zagadnień naboru na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym : (kilka refleksji)

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 10 (2010) s. 61-82
Bolesław Maciej Ćwiertniak

 

do góry