Konferencja robocza Historia nauki i dyscypliny pokrewne na progu nowego milenium (20 października 2001 r., Kraków)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 289
Michał Kokowski

 

do góry