"Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XVI: listine dofina 1379-1385", izdala Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umejetnosti, sabrao Tadija Smičiklas, redio Marko Kostrenčić, dopunili, sumarij i indekse izradili Jakov Stipšić i Miljen Samšalović, Zagreb 1976 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 26 (1981) s. 243-244
W. S. , Tadija Smičiklas (aut. dzieła rec.), Marko Kostrenčić (aut. dzieła rec.), Jakov Stipšić (aut. dzieła rec.), Miljen Samšalović (aut. dzieła rec.)

 

do góry