Georg Manlius ze Zgorzelca, nauczyciel w szkołach różnowierczych w Polsce i na Śląsku, poeta i lekarz

Res Historica, Tom 27 (2009) s. 43-52
Marian Chachaj

 

do góry