Biskupstwa łacińskie w Mołdawii w w. XIV i XV

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 2 (1902)
Władysław Abraham

 

do góry