Placidi w Łowiczu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 43, Numer 1 (1981) s. 25-33
Stanisław Lorentz

 

do góry