Zbiór antyków grecko-rzymskich w Nieborowie : jako wyraz kolekcjonerstwa polskiego w dobie Oświecenia

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 124-137
Kazimierz Michałowski

 

do góry