Chronologia ceramiki wczesnośredniowiecznej (VI-IX w.) z Lublina

Slavia Antiqua : czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim, Tom 25 (1978) s. 189-223
Stanisława Hoczyk-Siwkowa

 

do góry