"Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939)", Piotr Paweł Barczyk, Katowice 1992 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 36 (1994) s. 195-198
Janina Chodakowska , Piotr Paweł Barczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry