[Wystawa "Varsaviana w zbiorach drezdeńskich"]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 249
Stanisław Lorentz

 

do góry