Co o Gimnazjum im. Tomasza Zana pisała prasa pruszkowska przed dziesiątkami lat

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (1981) s. 33-52
Franciszek Kwasiborski

 

do góry