Rzymianin Giovanni Paolo Mucante o Polsce w końcu XVI wieku

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 119-123
Jan Władysław Woś

 

do góry