Wykaz instytucji zagranicznych, które weszły w posiadanie (całości lub części) czasopisma Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne drogą wymiany z Biblioteką Uniwersytecką KUL = Index institutionum extranearum, quae possessae sunt (in toto vel ex parte) commentarios Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica via permutationis cum Bibliotheca Catholicae Universitatis Lubliniensis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 60 (1991) s. 579-585
Izabela Sudrawska

 

do góry